شبکه پاردی نوردراین‌وستفالن (PRADI NRW)

پیشگیری، امور  ضد تبعیض، ادغام اموزش و یادگیری.

 شبکه پاردی نوردراین‌وستفالن برای مردان همجنسگرا * و سایر مردان * که رابطه جنسی با هم جنس خود دارند  و مهاجرت کردند فعالیت دارد.

 ما خوشحال خواهیم شد که به تمام سوالات شما در مورد مباحث مربوط به سلامت جنسی ، برطرف کردن برخورد های تبعیضانه  و نژادپرستارانه  پاسخ دهیم.

 ما همچنین خوشحالیم که شما را در مورد موضوعات مربوط به روند پناهندگی و اشنایی شما با چنین مسائلی در آلمان راهنمایی و پشتیبانی کنیم.

 مشاوره رایگان و کاملا بصورت شخصی.

گروه PRADI NRW اماده ارائه‌:

پیشگیری کردن:

‎ ما خوشحال خواهیم شد که شما را در مورد رابطه جنسی ایمن و سلامت و در مورد سایر بیماری های عفونتی اگاه کنیم.

ضد تبعیض و نژاد پرستی :

‎ ما کاملا مخالف هر نوع تبعیض هستیم به خصوص در مورد هویت و گرایش جنسی،

‎ اگر شما با تبعیض مواجه شدید ، به عنوان مثال اگر در محل اقامت پناهندگی و یا محل کار و یا در خانواده تجربه ای از این قبیل داشته اید ،ما از شما پشتیبانی می کنیم.

‎ ادغام و یادگیری:

‎برای ما اموزش بخشی از کارهای روزمره است واگر تازه وارد کشور آلمان شدید و هنوز دقیقاً نمی دانید کجا بروید، چه حقوقی را در اختیار دارید و یا به طور کلی نیاز به رابطه دارید خوشحال خواهیم شد با ما در ارتباط باشید.

‎ ادغام همچنین به معنای آشنایی با افراد دیگر و یادگیری از یکدیگر است.  این بدان معناست که شما با تجربیات خود به ما و افراد دیگر نیز کمک می کنید.